Virbac Vetcomplex calorie regulation cat

Gats obesos abans de seguir un programa d'aprimament.
Enfermetats que requereixen un aportament molt restringut de grases : quilotorax, hiperlipidemia...

0

FORMAT DE 1,5 KG I 3 KG