ADULT SMALL & TOY

Dieta completa per a gossos adults no esterilitzats:
• Per a gossos de races petites i miniatura a partir dels 10 mesos d'edat

0

FORMATS DE 1,5 , 3 I 7 KG