BABY LARGE & MEDIUM

Dieta completa per a cadells:
• Per a cadells de races grans (peso adult >25 kg) fins als 7 mesos d'edat.
• Per a cadells de races mitjanes (peso adult 10-25 kg) fins als 6 mesos d'edat.
• Gosses de races grans i mitjanes en Gestació / Lactació

0

FORMATS DE 3  , 7 I 12 KG