HPM Adult Large & Medium

Dieta completa per a gossos adults no esterilitzats:
• Per a gossos de races grans (peso adult >25 kg) a partir dels 18 mesos d'edat.
• Per a gossos de races mitjanes (peso adult 10-25 kg) a partir dels 12 mesos d'edat.

0

FORMATS DE 3 , 7 I 12 KG