JUNIOR SPECIAL MEDIUM

Dieta completa per a cadells:
• Per a races mitjanes (peso adult 10-25 kg), després del bec del creixement, això és, dels 7 a 12 mesos d'edat.

FORMATS DE 3 , 7 I 12 KG