OTOVAL GOTES AURICULARS

Per la neteja diària. Disolt el cerumen.
S´aconsella una vegada per setmana

7.56